FUNDUSZE EUROPEJSKIE


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  • TYTUŁ PROJEKTU: Promocja marki So linen! na rynkach perspektywicznych
  • NUMER WNIOSKU: POIR.03.03.03-14-0310/19
  • DZIAŁANIE: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji Moda Polska ukierunkowany na promowanie poprzez Markę Polskiej Gospodarki marki produktowej So linen! oraz produktu konkurencyjnego względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2019 r. do 30.09.2020 r. Projekt obejmuje przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rynku międzynarodowym w formie udziału w targach w roli wystawcy oraz misjach wyjazdowych. 

Celem projektu jest udział firmy SO LINEN! Monika Różańska Nina Wojciechowska S.C w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży Moda Polska z zamiarem promowania marki produktowej, jaką stanowią tekstylia lniane So linen! 

Realizacja działań promocyjno-informacyjnych przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy, co przełoży się na uzyskanie nowych kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Całkowita wartość projektu: 282 700,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 226 160,00 PLN.