Czym jest zrównoważony handel?

Żyjemy w czasach, gdzie przemysł napędza naszą gospodarkę, a gospodarka napędza nasz przemysł. Na całym świecie funkcjonuje wiele fabryk i magazynów wytwarzających tony (i to dosłownie) produktów, które następnie trafiają do sklepów i naszych domów. Konsumpcjonizm i perspektywa rozwoju jest tak duża, że nierzadko firmy nadwyrężają dobro pracowników, albo szastają zasobami naszej planety. Aby podkreślić jak ważne jest, aby szanować środowisko i ludzką pracę powstało określenie “sprawiedliwy handel” – jego idea, nie ukrywamy, jest bardzo bliska naszemu sercu.  

SPRAWIEDLIWY HANDEL

Na wstępie wyjaśnijmy o co w ogóle chodzi w tym pojęciu i dlaczego na arenie narodowej jest ono tak ważne. Fair Trade – bo tak dosłownie nazywa się ten ruch – prowadzony jest przez organizacje pozarządowe, przez firmy, aktywistów i nierzadko wolontariuszy, którzy chcą zapewnić dobre warunki pracy. Pierwotnie był on skierowany głównie na kraje rozwijające się, ale skala problemu okazała się być nieco większa. Z czasem idea poszła o krok do przodu, chcąc zagwarantować również bezpieczeństwo dla innych krajów i ostatecznie dla całej naszej planety.

Dlaczego zasoby Ziemi są dla nas tak ważne? Przeprowadzone dotychczas raporty wskazują, że to właśnie rolnicy, którzy głównie bazują na możliwościach Ziemi, odgrywają kluczową rolę w np. produkcji żywności. Te same badania wskazują, że na całym świecie żyje około 525 mln rolników, z czego 85% z nich gospodaruje na 2 ha ziemi uprawnej, dając nam nawet 70% całej, światowej żywności. Cóż, dlatego też tak ważne jest wspieranie lokalnych biznesów, dbając przy tym o ich godny zarobek i pole do rozwoju.

GŁÓWNE ZASADY I CELE

Podstawowymi zasadami stworzonego ruchu jest obopólny szacunek i troska. Jak podkreślają przedstawiciele – najważniejsze jest, aby stawiać przede wszystkim na potrzeby ludzi, a dopiero potem na możliwość zysku. Ważne jest również, aby producenci mieli możliwość poprawienia warunków życia i pracy – korzystając z np. ekologicznych rozwiązań. Sprawiedliwy handel wskazuje również, jak ważna jest promocja rozwojowych szans dla kobiet, które nadal są nierówno traktowane na rynku pracy. Ochrona ich praw jest jednym z głównych zasad, stawianych na równi z ochroną praw dzieci, które wykorzystywane są do celów zarobkowych.

To niejako się pokrywa z celami, takimi jak m.in. podnoszenie świadomości wśród konsumentów. To właśnie oni powinni wiedzieć jakie są negatywne skutki międzynarodowego handlu i jak ważne jest ochranianie praw człowieka i natury, zachowując przy tym tzw. sprawiedliwość społeczną i zdrową ekologię. Sprawiedliwy handel jest możliwy tylko przy zachowaniu tych zasad.

GDY WYBIERZESZ SIE NA ZAKUPY…

Z ogromną dumą czujemy, że zasady sprawiedliwego handlu nie są nam obce i codziennie szyjąc dla Was lniane zasłony czy lniane obrusy przestrzegamy powyższych zasad. Jesteśmy w końcu lokalną, głównie kobiecą firmą, która zna normy zrównoważonej produkcji. Pracujemy na zasadach zero waste, nie używamy szkodliwego dla środowiska plastiku, szanujemy ludzką pracę i dbamy o to, aby wykorzystywany len posiadał odpowiednie certyfikaty. Z poszanowaniem dla planety nie wykorzystujemy pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących czy zabronionych barwników azowych. Z wdzięcznością do pracy ludzkich rąk odeszliśmy od popularnych schematów i procesów produkcyjnych. Każda Krawcowa jest przede wszystkim naszym kompanem, którego doceniamy i któremu dziękujemy za zaangażowanie i włożone serce. Owoce ich pracy możecie oglądać na naszym instagramie.

Jak wybierać firmy zgodne z ideą sprawiedliwego handlu?

  • Zwróć uwagę na skład lub wykorzystywane materiały – pamiętaj tylko, że nie zawsze dziwnie brzmiąca nazwa związana jest z szkodliwą substancją chemiczną. Pod standardami produktów BIO kryje się wiele pojęć.
  • Odpowiedz sobie na pytania: jak komunikuje się firma? Czy podkreśla, jak ważne są dla niej działania proekologiczne? Czy testuje na zwierzętach?
  • Poszukaj informacji na produkcie lub stronie producenta odnośnie zdobytych certyfikatów. Te oczywiście nie są gwarancją jakości (tak samo jak ich brak nie jest gwarancją braku jakości), ale ich ewentualna obecność z pewnością pomoże Ci podjąć ostateczną decyzję.
  • Jaki jest kraj pochodzenia?  Tak oto w przypadku so linen wszystkie produkty powstają w naszej warszawskiej pracowni, sygnowanej logiem “made in Poland”. Kraj produkcji ma znaczenie pod kątem środowiska – im dłuższy transport, tym większy ślad węglowy, a co za tym idzie – większe nadwyrężenie naszego środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.